Dozens of vendors take part in Georgia Grown Showcase

Dozens of vendors take part in Georgia Grown Showcase