Gov. Nikki Haley in Bluffton to address Beaufort County GOP

Gov. Nikki Haley in Bluffton to address Beaufort County GOP