SCAD Women Remain #1 / Men Fall to #2

SCAD Women Remain #1 / Men Fall to #2