Shuman Elementary celebrates Georgia Arbor Day

Shuman Elementary celebrates Georgia Arbor Day