Briggs & Stratton to bring jobs to Statesboro plant

Briggs & Stratton to bring jobs to Statesboro plant