Uvalda Farm Festival plans underway

Uvalda Farm Festival plans underway