Port City Pawn Shop

Port City Pawn Shop
522 US Highway 80 W.
Savannah, GA 31408
912-966-5047