Ridgeland golf club to host PGA Tour tournament

Ridgeland golf club to host PGA Tour tournament